Bli medlem

Genom att fylla i formuläret bakom denna länk ansöker du om studerandemedlemsskap i en av SBIF:s lokalförening.

Genom att fylla i formuläret bakom denna länk ansöker du om medlemskap i en av SBIF:s medlemsföreningar.

Bekanta dig med våra medlemsförmåner. 

Numera är det inte enbart byggmästare som kan ansluta sig till en lokalförening utan även lantmäteritekniker, produktionsingenjörer, byggmästare,yh och studeranden kan göra det.