Förbundet

Yrkesansvarsförsäkringen ersätter en skada som SBIF:s medlem i sitt arbe­te, sitt yrke eller i sin tjänst förorsakar en annan person eller hans egendom och då er medlem enligt lag är ersättningsansvarig för det.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter den försäkrades skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i medlemmar tvistemål eller brottmål.

               

SBIF:s stadgar

Namn och hemort

§ 1

Föreningens namn är Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. och benämns i dessa stadgar SBIF. SBIF:s hemort är Helsingfors stad. Föreningens officiella språk är svenska.

SBIF är ett centralorgan för svenska byggmästare- och ingenjörsföreningar YH i Finland.

Ändamål och verksamhet

§ 2

Här kan du som är medlem i förbundet enkelt meddela förändrade adressuppgifter. Är du RKL-medlem förmedlar vi även uppgifterna dit. Likaså till tidningar som ingår som medlemsförmåner. Adressanmälningar kan också skickas till förbundet på sbif@byggarna.fi.

Här kan du hämta tidigare nummer av Meddelandet i pdf-format. För att kunna läsa formatet behöver du Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Programmet kan du ladda ner exempelvis här »

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH betjänar byggare (=personer som tänker börja bygga egnahemshus eller sommarstugor) genom de guider som gjorts tillsammans med lokalföreningarna och genom att förmedla kontaktuppgifter till ansvariga arbetsledare för småhus, projektörer och ritare, konditionsgranskare (kuntoarvioijat), RKL–rådets sakkunniga och entreprenörer. Genom att klicka på nedanstående länkar kommer du till de register som RKL upprätthåller (gäller inte entreprenörer).

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.

Drätselporten 3 B

00240 Helsingfors

Grundat år 1952.

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland, SBIF (tidigare Svenska Byggmästareförbundet i Finland, SBF) är en intresseorganisation för byggmästare, byggmästare, yh, produktionsingenjörer, yh och ingenjörer,yh. Tidigare utbildades det byggnadstekniker vilka allmänt kallades för byggmästare. Under några år utbildades det produktionsingenjörer, yh (yh = utbildad vid yrkeshögskola) som ett experiment i Vasa i stället för byggnadstekniker. Produktionsingenjörsexamen ändrades efter en tid till byggmästare, yh examen.