Förbundets höstmöte 2016

Årets höstmöte hölls den 19.11 på Yyteri Hotel & Spa i Björneborg. Närvarande var 20 personer och de ärenden som förbundets stadgar föreskriver behandlades.

Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes liksom även årsavgiften för 2016 efter att RKL-avgiften korrigerats enligt det förslag som RKL:s styrelse lagt fram. Styrelsen förslag godkändes enhälligt dagen efter på RKL:s förbundsmöte. Detta innebär att medlemsavgiften för de som hör både till RKL och SBIF höjs med 18 euro år 2017, höjningen är den samma för de som är över 65 år. Så medlemsavgiften nästa år är 161 euro för dubbelt medlemskap och 84 euro för endast SBIF-medlemskap.

Förbundets ordförande och verksamhetgranskare blev återvalda, men några styrelsemedlemmar byttes ut. Uppställningen för kalenderåret 2017 ser ut enligt följande:

Styrelseordförande: Göran Selenius, VNB

Styrelsemedlemmar:

Mikael Åhl, SBH (Johan Sundman)

Jan-Erik Lind, VBF (Torvald Björkqvist)

Leif Cederholm, ÖNB (Peter Broman)

Kim Isaksson, VNB (Leif Gustafsson)

Kenneth Koskinen, ÅBF (Matias Jensén)

Leif Fagernäs, NÖB (Kenneth Nygård)

Verksamhetsgranskare:

Mikael Nyström och Anders Tallberg

(Bo-Erik Palmgren och Reinhold Klockars)

 

Till SBIF:s observatör i RKL:s styrelse valdes förbundssekreterare Joakim Högström med förbundets ordförande Göran Selenius som suppleant.

VBF hade lämnat in en ansökan om att Jan-Erik Lind skulle utses till förbundets hedersmedlem, vilket styrelsen förordade och höstmötet enhälligt godkände. Ett stort grattis Jan-Erik som förbundets nyaste hedersmedlem.

Tom Forsblom valdes till det svenskspråkiga distriktets representant i RKL:s styrelse för år 2017, Mikael Åhl är hans suppleant. Mikael Åhl fick även ta emot RKL:s förtjänsttecken i silver på RKL:s förbundsmöte söndagen den 20 november. Så ett stort grattis även till Mikael!