Leif Eriksson har jordfästs

Samtidigt som förbundet höll sitt möte i Borgå den 21.5.2016 välsignades Leif Eriksson till gravens vila i Malms begravningskapell. Närvarande var förutom Leifs fru hans dotter och broder samt närapå 30 släktingar, vänner och bekanta. Förbundet och SBH representerades av Henning Ekholm och Timo Wilenius, RKL av Timo Nieminen. Leif fick sin sista vila i samma grav som sin son. Tillställningen var stillsam och känslofylld.

Frid över hans minne