IN MEMORIAM Leif Eriksson (31.5.1946 - 23.4.2016 )

Även om vi nog vetat om att Leif var allvarligt sjuk så kom dödsbudet ändå i viss mån som en överraskning. Leif hade själv uppgett att han skulle försöka deltaga i förbundets vårmöte i Borgå.

Leif anställdes som förbundssekreterare den 28.12.1979 i det som då hette Svenska Byggmästareförbundet i Finland rf. Kansliet fanns då i ett litet rum på Eriksgatan. Leif kom inte till något färdigt dukat bord eftersom hans företrädare totalt hade misskött förbundet och dess ekonomi. Det tog dock inte alltför länge innan Leif hade lyckats få ordning på ekonomin tillsammans med styrelsen. År 1990 mer eller mindre tvingades vi av andra aktionärer i huset avyttra lägenhetsinnehavet på Eriksgatan. Tillsammans med H:fors föreningen, skaffade förbundet då 4 affärslokaler i Malm, varav den ena blev förbundets kansli och ägdes 50 – 50 av förbundet och SBH. Här kom då Leif att utföra största delen av sin förbundssekreterartid. Vi förundrades nog flera gånger om han faktiskt trivdes med att sitta ensam i en liten kontorslokal men Leif var tydligen en person som passade att arbeta på detta sätt. Det mesta arbetet på kansliet var utgivandet av Byggnadskalendern. Tillsammans med föreningarna, skaffade Leif också själv annonser till kalendern mot provision.

En stor arbetsinsats gjorde Leif inom det nordiska byggsamarbetet, som senare blev årligen återkommande under benämningen Nordiskt Byggsymposium. Leif, som var fullständigt tvåspråkig, fick i uppdrag att vid dessa symposier tolka till finska allt som sades på svenska, norska och danska. Han klarade uppdraget galant men det var ändå säkert ett tröttsamt uppdrag. Då var det mycket trevligare att representera förbundet vid SBR:s årsstämmor. Undertecknad kom att tillsammans med Leif representera vårt förbund vid SBR:s stämmor i Umeå, Uppsala, Stockholm Karlstad, Kalmar, Malmö och Göteborg och det finns endast trevliga minnen från dessa tillfällen.

Leif gick sedan i pension år 2009 vid uppnådd pensionsålder och som en avskedspresent beslöt förbundet utse honom till förbundets hedersmedlem.  Han var dock tvungen att som pensionär rycka in en tid på förbundskansliet eftersom hans efterträdare hastigt sade upp sig och lämnade en hel del arbete ogjort.

Leif du lämnar ett tomrum efter dig och vi kommer att sakna dig i vår krets.

 

Förbundsstyrelsemedlem Jan-Erik Lind