NÖB:s månadsmöte den 26.5

NÖB:s nästa möte hålls på Wasacons arbete i Larsmo på biblioteket i Holm torsdagen den 26.5  kl. 18:30. Vi håller ett kort styrelsemöte där kl. 18:00, i övrigt är höstens program på agendan.