Publikationer

Publikationen Bostäder för alla har sammanställts av arkitekt Bengt-Vilhelm Levón, illustrerats av arkitekt Salla Laurikka och utges nu av Svenska Byggmästareförbundet i Finland (numera Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland)som bilaga till den finlandssvenska Byggnadskalendern 1997.

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH I Finland och Väst-Nyländska Byggmästareföreningen har tillsammans gjort Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland. Denna publikation är avsedd för alla personer som tänker bygga ett småhus, d.v.s. ett egnahemshus eller en fritidsbostadstad.

Byggnadskalendern är en allmännyttig handbok för byggare, byggnadsinspektörer, byggmästare, ingenjörer, företagare, projektörer, konsulter, studeranden och andra som är intresserade av råd och tips inom byggandet. Kalendern är 84:e upplagan och utkommer numera vartannat år. Byggnadskalendern 2017-2018 är tryckt i fyrfärg och omfattar 377 sidor + ett svenskt-finskt och finskt -svenskt byggordlexikon på 61 sidor.