Årets första medlemsbrev är nu publicerat

Årets sista medlemsbrev är nu uppladdat!

Årets höstmöte hölls den 19.11 på Yyteri Hotel & Spa i Björneborg. Närvarande var 20 personer och de ärenden som förbundets stadgar föreskriver behandlades.

November månads medlemsbrev har nu laddats upp.

SBIF:S ordinarie höstmöte hålls lördagen den 19.11.2016 på Yyteri Hotell & Spa, Sipintie 1, 28840 Björneborg. Fullmaktsgranskningen vidtar kl. 15.00. Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars § 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara.

 

Årets åttonde medlemsbrev är nu publicerat och innehåller bland annat kallelse till förbundets höstmöte i Björneborg den 19 november.
 

Höstens första medlemsbrev är nu publicerat!

Vårens sista medlemsbrev är nu publicerat!

Samtidigt som förbundet höll sitt möte i Borgå den 21.5.2016 välsignades Leif Eriksson till gravens vila i Malms begravningskapell. Närvarande var förutom Leifs fru hans dotter och broder samt närapå 30 släktingar, vänner och bekanta. Förbundet och SBH representerades av Henning Ekholm och Timo Wilenius, RKL av Timo Nieminen. Leif fick sin sista vila i samma grav som sin son. Tillställningen var stillsam och känslofylld.

Frid över hans minne

SBIF har hållit vårmöte i Borgå och samtidigt firat värdföreningen ÖNB:s 60-årsjubileum ett år i efterskott.  Veckoslutet inleddes med styrelsemöte, bastu och middag för redan anlända gäster på fredagskväll. För underhållningen stod trubadur Stefan Paavola.