Årets tredje medlemsbrev är publicerat.

Årets andra medlemsbrev är nu publicerat

Årets första medlemsbrev är nu publicerat

Årets sista medlemsbrev är nu uppladdat!

Årets höstmöte hölls den 19.11 på Yyteri Hotel & Spa i Björneborg. Närvarande var 20 personer och de ärenden som förbundets stadgar föreskriver behandlades.

November månads medlemsbrev har nu laddats upp.

SBIF:S ordinarie höstmöte hålls lördagen den 19.11.2016 på Yyteri Hotell & Spa, Sipintie 1, 28840 Björneborg. Fullmaktsgranskningen vidtar kl. 15.00. Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars § 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara.

 

Årets åttonde medlemsbrev är nu publicerat och innehåller bland annat kallelse till förbundets höstmöte i Björneborg den 19 november.
 

Höstens första medlemsbrev är nu publicerat!

Vårens sista medlemsbrev är nu publicerat!