Samtidigt som förbundet höll sitt möte i Borgå den 21.5.2016 välsignades Leif Eriksson till gravens vila i Malms begravningskapell. Närvarande var förutom Leifs fru hans dotter och broder samt närapå 30 släktingar, vänner och bekanta. Förbundet och SBH representerades av Henning Ekholm och Timo Wilenius, RKL av Timo Nieminen. Leif fick sin sista vila i samma grav som sin son. Tillställningen var stillsam och känslofylld.

Frid över hans minne

SBIF har hållit vårmöte i Borgå och samtidigt firat värdföreningen ÖNB:s 60-årsjubileum ett år i efterskott.  Veckoslutet inleddes med styrelsemöte, bastu och middag för redan anlända gäster på fredagskväll. För underhållningen stod trubadur Stefan Paavola.

NÖB:s nästa möte hålls på Wasacons arbete i Larsmo på biblioteket i Holm torsdagen den 26.5  kl. 18:30. Vi håller ett kort styrelsemöte där kl. 18:00, i övrigt är höstens program på agendan.

Även om vi nog vetat om att Leif var allvarligt sjuk så kom dödsbudet ändå i viss mån som en överraskning. Leif hade själv uppgett att han skulle försöka deltaga i förbundets vårmöte i Borgå.

Årets femte medlemsbrev är nu publicerat!

Årets fjärde medlemsbrev är nu publicerat!

Vårens förbundskongress arrangeras i år av ÖNB som samtidigt firar sitt 60-årsjubileum. Nu skall ni anmäla er så fort som möjligt, sista anmälningsdag är 8.5.2016, till

 

Joakim Högström                 eller                Joel Hägglund

sbif@byggarna.fi                                       joel.hagglund@kastendhal.fi

045-633 2346                                              040-867 4940 

 

Torsdagen en 31.3 hölls en infokväll i Vasa för sista årets studerande på Novia. Torvald Björkqvist och Sten Liljeqvist från VBF och Sixten Fagernäs från NÖB samt förbundssekreteraren presenterade förbundets och föreningarnas verksamhet för 15 studerande på Vasa Byggcentrum. Bland de 11 som fyllde i en ordinarie medlemsansökan lottades tre presentkort ut, två till K-Rauta och ett till Stark.  På Byggcentrum bjöd VBF alla närvarande på ”kaffe och grisar” samt öl och smörgås.

Mars månads medlemsbrev är nu publicerat.
 

Februari månads medlemsbrev har publicerats!