NÖB:s nästa möte hålls på Wasacons arbete i Larsmo på biblioteket i Holm torsdagen den 26.5  kl. 18:30. Vi håller ett kort styrelsemöte där kl. 18:00, i övrigt är höstens program på agendan.

Även om vi nog vetat om att Leif var allvarligt sjuk så kom dödsbudet ändå i viss mån som en överraskning. Leif hade själv uppgett att han skulle försöka deltaga i förbundets vårmöte i Borgå.

Årets femte medlemsbrev är nu publicerat!

Årets fjärde medlemsbrev är nu publicerat!

Vårens förbundskongress arrangeras i år av ÖNB som samtidigt firar sitt 60-årsjubileum. Nu skall ni anmäla er så fort som möjligt, sista anmälningsdag är 8.5.2016, till

 

Joakim Högström                 eller                Joel Hägglund

sbif@byggarna.fi                                       joel.hagglund@kastendhal.fi

045-633 2346                                              040-867 4940 

 

Torsdagen en 31.3 hölls en infokväll i Vasa för sista årets studerande på Novia. Torvald Björkqvist och Sten Liljeqvist från VBF och Sixten Fagernäs från NÖB samt förbundssekreteraren presenterade förbundets och föreningarnas verksamhet för 15 studerande på Vasa Byggcentrum. Bland de 11 som fyllde i en ordinarie medlemsansökan lottades tre presentkort ut, två till K-Rauta och ett till Stark.  På Byggcentrum bjöd VBF alla närvarande på ”kaffe och grisar” samt öl och smörgås.

Mars månads medlemsbrev är nu publicerat.
 

Februari månads medlemsbrev har publicerats!

Asbetslagstiftningen förändrades i början av år 2016. Nya krav och förordningar togs i bruk angående sanering och rivningsarbeten. På kursen går vi bland annat igenom följande punkter:

  • Beställaren måste utföra asbestinventering före rivning vid reparationsjobb
  • Hur påverkar asbesten rivningsjobbet
  • Hur uppföljs asbestjobben enligt lagstiftningen sedan 1.1.2016
  • Uppdragsgivarens ansvar vid asbestrivningen

Föreläsare: Anders Ekman, Rakta Network Oy   

Plats och tidpunkt:

VBF håller januari månadsmöte torsdagen den 21 januari 2016 kl. 19.00 på Hotell Vallonia i Smedsby. Efter mötet kommer Lars Gästgivars att presentera hotellet och den senaste utbyggnaden.