Årets första Meddelandet är nu publicerat!

Årets sista Meddelandet är nu uppladdat!

Bildgalleriet är uppdaterat med bilder från RKL:s 110-års jubileumsfest och förbundsmöte samt med bilder från NÖB:s besök på grundförstärkningsprojektet av Rådhuset i Jakobstad. Klicka här för att komma till galleriet.
 

Årets höstmöte hölls den 14.11 på yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors. Närvarande var 18 personer och de ärenden som förbundets stadgar föreskriver behandlades.

Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes liksom även årsavgiften för 2016. Inga höjningar sker varken med SBIF:s eller RKL:s avgift. Så medlemsavgiften nästa år är 143 för dubbelt medlemskap och 84 för endast SBIF-medlemskap.

Såväl ordförande som styrelsen och verksamhetgranskare med suppleanter blev alla återvalda. Uppställningen för kalenderåret 2016 ser alltså ut enligt följande:

VBF håller november månadsmöte onsdagen den 25 november kl. 18.00 på Grönvik gård i Korsholm. Observera således att både mötesdag och tid avviker från det vanliga.  Grönviks gårds ägare Peter Hästbacka kommer att presentera sitt företag PeTec Engineering Ab och deras dräneringssystem samt berätta om gården och dess historia. Mötesplats är gårdens gamla källarutrymme och vi är utlovade traktering.

SBIF:s ordinarie höstmöte hålls lördagen den 14.11.2015 på Metropolia (klassrum P511), Bulevarden 31, Helsingfors. Fullmaktsgranskningen vidtar kl. 15.00. Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars § 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara.

RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar.

November månads Meddelandet är publicerat

Oktober månads Meddelandet är nu publicerat

Nordiskt Byggsymposium har i år gått av stapeln på Island med Byggingafræðingafélag Íslands, BFÍ som värd. Sammanlagt sju organisationer från alla nordiska länder var representerade på symposiet.

Finland deltog med den största delegationen med fyra representanter från RKL (Ari Autio, Jarmo Nikkarikoski, Juhani Kukkakorpi och Ahti Junttila) och tre från SBIF (Göran Selenius, Mikael Åhl och Joakim Högström).

Hösten första medlemsbrev är nu publicerat!