Den 1 april 2015 träder lagen om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd i kraft. Lagen gäller för byggnader med stor spännvidd för vilka bygglov beviljats före lagens ikraftträdande och som huvudsakligen används för idrotts-, rekreations- eller fritidsverksamhet, handel eller för andra motsvarande sammankomster eller som djurstall, och som dessutom har följande utmärkande drag:
1) i byggnaden finns någon del som har en stor spännvidd och en våningsyta som i nå-gon våning är minst 1 000 kvadratmeter, och

Torsdagen den 19.3.2015 arrangerades info- samt bastukväll för fjärde årets studerande på Novia i Vasa. Vi deltog i VBF:s månadsmöte där det bjöds på mat och dryck. Förbundet och föreningen presenterades för de studerande och kvällen resulterade i 15 ordinarie medlemsansökningar. Bland dem som fyllde i medlemsansökan lottades ut presentkort till kvällens sponsorer Stark och K-Rauta. Kvällen avslutades med bastu på Fondis där SBIF och RKL stod för räkningen.
 

Årets tredje Meddelandet är publicerat!

 

Hösten 2015 startar en byggmästarutbilding på Novia Vasa. Det är frågan om flerformsutbildning (=vuxenutbildning) med några kontakttillfällen i månaden (fredag-lördag). Det mesta sker via internet med hjälp av Moodle plattformen. Här kan ni ladda ner ett utkast till läroplanen och ge kommentarer som SBIF vidarebefordrar till Yrkeshögskolan Novia.

Årets andra Meddelandet är publicerat.

Stort grattis till de nydimitterade!!

Förbundssekreteraren var i fredags på plats på Novias dimission i Raseborg och belönade byggmästarna Jani Jalonen och Nico Orpana med vita hjälmar. Förbundets tidigare ordförande Kenneth Koskinen kan nu även titulera sig ingenjör (YH) och hyllades därför med en hyllningsadress. Ingenjör blev även Tomas Simons, som inte var på plats i fredags.

Gilla SBIF på facebook så missar ni inga nyheter från förbundet!

www.facebook.com/byggarna

 

Årets första Meddelandet har publicerats.

Årets sista Meddelandet har publicerats.