Årets tredje Meddelandet är publicerat!

 

Hösten 2015 startar en byggmästarutbilding på Novia Vasa. Det är frågan om flerformsutbildning (=vuxenutbildning) med några kontakttillfällen i månaden (fredag-lördag). Det mesta sker via internet med hjälp av Moodle plattformen. Här kan ni ladda ner ett utkast till läroplanen och ge kommentarer som SBIF vidarebefordrar till Yrkeshögskolan Novia.

Årets andra Meddelandet är publicerat.

Stort grattis till de nydimitterade!!

Förbundssekreteraren var i fredags på plats på Novias dimission i Raseborg och belönade byggmästarna Jani Jalonen och Nico Orpana med vita hjälmar. Förbundets tidigare ordförande Kenneth Koskinen kan nu även titulera sig ingenjör (YH) och hyllades därför med en hyllningsadress. Ingenjör blev även Tomas Simons, som inte var på plats i fredags.

Gilla SBIF på facebook så missar ni inga nyheter från förbundet!

www.facebook.com/byggarna

 

Årets första Meddelandet har publicerats.

Årets sista Meddelandet har publicerats.
 

Meddelandet nummer 9 årgång 2014 har publicerats.

Årets höstmöte hölls den 25.10 på Scandic Tampere Station. Närvarande var 16 personer och de ärenden som förbundets stadgar föreskriver behandlades.

Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes liksom även årsavgiften för 2015, med förbehållning att RKL-avgiften justeras enligt RKL:s förbundsmötes beslut. RKL har som förslag att höja avgiften med 5 euro. Så om RKL förbundsmöte I Torneå godkänner förslaget betalar medlemmar med dubbelt medlemskap i nästa år 143 euro i medlemsavgift till SBIF. Övriga medlemmar betalar 84 euro som tidigare.