Här kan ni inom kort ladda ner föreläsningsmaterialet från föreläsningarna 9.-10.10.

Årets åttonde Meddelandet är publicerat

SBIF:s ordinarie höstmöte hålls lördagen den 25.10.2014 på Scandic Tampere Station, Bangårdsgatan 37, 33100 Tammerfors. Fullmaktsgranskningen vidtar kl. 14.00. Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars § 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara.

RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar.

Allmänt

Vi är förundrade över att Miljöministeriet begär om utlåtande endast på websidan och dessutom endast på finska samt med rätt snabb tidtabell.

Materialet som nu framställs har inte förberetts i samarbete med branschens organisationer och –yrkesutövare såsom miljöutskottets vilja och förevisning var då lagen godkändes.

Meddelandet 7/2014 är nu publicerat

 

Fukt- och mögeltalkoföreläsning

 

Ekenäs, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Festsalen i Seminariebyggnaden

torsdagen den 9.10.2014 kl. 14-18, inkl. kaffepaus

 

Vasa, Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, Auditoriet R408, vån 4

fredagen den 10.10.2014 kl. 14-18, inkl. kaffepaus

 

 

Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors r.f. ordnar en sommarträff llördagen den 16.8.2014 i Ekenäs tillsammans med Vita Hjälmen r.f. Sommarträffens syfte är att få studerande, framtida medlemmar, att bekanta sig med SBIF medlemsföreningar samt RKL: s verksamhet.

Program:

Lördag 16.8.2014

klo.10.00                   Busstransport från Ekenäs till Fiskars bruk. Guidad rundvandring i den gamla bruksmiljön.

 

klo.12.00                      Lunch Restaurang Kuparipaja

 

Nu finns Meddelandet nr. 6/2014 att läsa

Meddelandet nr. 5/2014 har kommit ut.

Årets fjärde Meddelandet är publicerat.