Meddelandet nummer 9 årgång 2014 har publicerats.

Årets höstmöte hölls den 25.10 på Scandic Tampere Station. Närvarande var 16 personer och de ärenden som förbundets stadgar föreskriver behandlades.

Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes liksom även årsavgiften för 2015, med förbehållning att RKL-avgiften justeras enligt RKL:s förbundsmötes beslut. RKL har som förslag att höja avgiften med 5 euro. Så om RKL förbundsmöte I Torneå godkänner förslaget betalar medlemmar med dubbelt medlemskap i nästa år 143 euro i medlemsavgift till SBIF. Övriga medlemmar betalar 84 euro som tidigare.

 

Här kan ni inom kort ladda ner föreläsningsmaterialet från föreläsningarna 9.-10.10.

Årets åttonde Meddelandet är publicerat

SBIF:s ordinarie höstmöte hålls lördagen den 25.10.2014 på Scandic Tampere Station, Bangårdsgatan 37, 33100 Tammerfors. Fullmaktsgranskningen vidtar kl. 14.00. Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars § 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara.

RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar.

Allmänt

Vi är förundrade över att Miljöministeriet begär om utlåtande endast på websidan och dessutom endast på finska samt med rätt snabb tidtabell.

Materialet som nu framställs har inte förberetts i samarbete med branschens organisationer och –yrkesutövare såsom miljöutskottets vilja och förevisning var då lagen godkändes.

Meddelandet 7/2014 är nu publicerat

 

Fukt- och mögeltalkoföreläsning

 

Ekenäs, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Festsalen i Seminariebyggnaden

torsdagen den 9.10.2014 kl. 14-18, inkl. kaffepaus

 

Vasa, Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, Auditoriet R408, vån 4

fredagen den 10.10.2014 kl. 14-18, inkl. kaffepaus

 

 

Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors r.f. ordnar en sommarträff llördagen den 16.8.2014 i Ekenäs tillsammans med Vita Hjälmen r.f. Sommarträffens syfte är att få studerande, framtida medlemmar, att bekanta sig med SBIF medlemsföreningar samt RKL: s verksamhet.

Program:

Lördag 16.8.2014

klo.10.00                   Busstransport från Ekenäs till Fiskars bruk. Guidad rundvandring i den gamla bruksmiljön.

 

klo.12.00                      Lunch Restaurang Kuparipaja

 

Nu finns Meddelandet nr. 6/2014 att läsa