Meddelandet nr. 5/2014 har kommit ut.

Årets fjärde Meddelandet är publicerat.
 

Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland 2014-2015 har nu kommit ut.

Läs mer här.

 

FÖRBUNDSKONGRESS I VASA DEN 23 – 25 MAJ

Vårens förbundskongress arrangeras i år av VBF som firar 85-årsjubileum. Anmäla er så fort som möjligt, (senast den 5.5) till

Joakim Högström             eller              Jan-Erik Lind

sbif@byggarna.fi                                   jan-erik.lind@netikka.fi

045-633 2346                                         06-359 1633 eller 0400-199 196

 

Årets tredje Meddelandet har kommit ut.

Meddelandet nr. 2 - 2014 har kommit ut

Pressmeddelande 18.1.2014

MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGNADSLAGEN ÄR ETT HETT ÄMNE

Förändringen av lagen håller på att få ett lyckligt slut

Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL:s styrelse framförde på sitt möte i Helsingfors den 18.1.2014 sin belåtenhet med den nya markanvändnings- och byggnadslagen som träder i kraft den 1.8.2014. RKL har succesivt inverkat på den nu godkända förändringen av markanvändnings- och byggnadslagen.

Meddelandet nr. 1/2014 har publicerats

Campus Raseborgs årliga högskoledag ordnas onsdagen den 11 december 2013 kl. 10-14. Det hålls öppet hus och även SBIF finns på plats. Alla alumner, studenter och övriga intresserade är hjärtligt välkomna!

Klicka här för att läsa mera om högskoledagen och bekanta dig med programmet.

Klicka här för en film om byggutbildningen och högskoledagen.

Mer info om byggutbildningarna i Novia på Novias webbsidor på:

Meddelandet nr. 8 - 2013 har utkommit.