Yrkeshögskolan Novia vill på nytt börja utbilda byggnadsarkitekter i Raseborg. Novia ansöker om att utbildningen för byggnadsarkitekter återinförs i högskolesystemet.

Novia hoppas på tilläggsfinansiering för utbildningen. Yrkeshögskolan lämnade på måndagen in en ansökan om koncession hos undervisnings- och kulturministeriet. Det är frågan om samma initiativ om vilket SBIF och Diff lät göra ett examensarbete inkl. marknadsundersökning i huvudstadsregionen av Alexandra Forsén 2011-2012.

Konferensdeltagarna på väg till Kallioniemi

Förra veckoslutet den 6. - 7.9 stod Finland värd för Nordiskt Byggsymposium med RKL och SBIF som arrangörer. Vädergudarna stod verkligen på vår sida då solen sken över Helsingfors hela helgen.

Meddelande nr. 7 2013 har utkommit

Byggnadskalendern 2013 finns nu tillgänglig för beställning! Priset är 47 euro + postavgift. Beställ här »

Meddelande nr. 6 2013 har utkommit.

Meddelande nr. 5 2013 har utkommit.

Meddelande nr. 4 2013 har utkommit.

Byggbranschorganisationerna och ‐industrin har i flera års tid påtalat att vi i Finland har en allt växande brist på byggmästare och byggnadsingenjörer. På basen av nationella arbetsmarknadsutredningar 2009‐2010 har diskussion även kommit igång om att byggnadsarkitektutbildning borde inledas på nytt.

Förbundskongress i Jakobstad 25–27.5. Samtidigt firar förbundet sitt 60-års jubileum!