RKL:s förbundsmöte kunde enhälligt rösta fram Ari Autio till förbundets nya ordförande. Han har de två senaste åren fungerat som II-ordförande och innan dess två år som III-ordförande.  Autio tackade mötet för visat förtroende och att han med glädje tar emot det ansvarsfulla uppdraget. Han poängterade att det finns mycket jobb att göra och speciellt bör RKL i framtiden satsa på ungdomarna eftersom såväl branschens som förbundets framtid ligger i deras händer.

Förbundets höstmöte gick av stapeln förra helgen i S:t Michel. Mötet kunde godkänna budget verksamhetsplan för nästa kalenderår och utse en ny styrelse.

Styrelsen, med suppleanter inom parentes, för kalenderåret 2014 ser ut enligt följande:

Meddelande nr 9/2013 har publicerats.

Meddelande nr 8/2013 har utkommit.

Yrkeshögskolan Novia vill på nytt börja utbilda byggnadsarkitekter i Raseborg. Novia ansöker om att utbildningen för byggnadsarkitekter återinförs i högskolesystemet.

Novia hoppas på tilläggsfinansiering för utbildningen. Yrkeshögskolan lämnade på måndagen in en ansökan om koncession hos undervisnings- och kulturministeriet. Det är frågan om samma initiativ om vilket SBIF och Diff lät göra ett examensarbete inkl. marknadsundersökning i huvudstadsregionen av Alexandra Forsén 2011-2012.

Konferensdeltagarna på väg till Kallioniemi

Förra veckoslutet den 6. - 7.9 stod Finland värd för Nordiskt Byggsymposium med RKL och SBIF som arrangörer. Vädergudarna stod verkligen på vår sida då solen sken över Helsingfors hela helgen.

Meddelande nr. 7 2013 har utkommit

Byggnadskalendern 2013 finns nu tillgänglig för beställning! Priset är 47 euro + postavgift. Beställ här »

Meddelande nr. 6 2013 har utkommit.

Meddelande nr. 5 2013 har utkommit.