Meddelande nr. 4 2013 har utkommit.

Byggbranschorganisationerna och ‐industrin har i flera års tid påtalat att vi i Finland har en allt växande brist på byggmästare och byggnadsingenjörer. På basen av nationella arbetsmarknadsutredningar 2009‐2010 har diskussion även kommit igång om att byggnadsarkitektutbildning borde inledas på nytt.

Förbundskongress i Jakobstad 25–27.5. Samtidigt firar förbundet sitt 60-års jubileum!

Hej! jag är Alexandra Forsén och jag studerar byggnadsteknik vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Jag skulle be Er att svara på enkäten. Detta är en undersökning för att få en bättre uppfattning om kommande behov av svenskspråkiga byggnadsingenjörer, byggmästare och eventuella byggnadsarkitekter.

Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland 2011-2013 finns nu tillgänglig för beställning. Beställ här »

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f: Lagförslaget A2 har så många brister att det inte kan godkännas utan ny beredning

Staden och SW-Finlands företagsskattebyrå ordnar skatteinfo för företag i byggbranschen den 23.3.2011 kl. 1730 i stadshuset i Pargas. Temakvällen riktar sig till alla företagare inom byggbranschen samt till bokföringsbyråer. Den nya lagen om omvänd momsskyldighet träder i kraft 01.04.2011 och berör byggnadsarbeten, schaktningsarbeten, el-och vvs-arbeten, städningsarbeten på byggplatser samt uthyrning av arbetskraft. Sköter du faktureringen? Då är denna info viktig. Anmäl dig före den 22.3 till Karl-Henrik Stuns, tel. 050 600 92

Arbetsledning inom byggnadsbranschen Ort: Raseborg Examen: Byggmästare (YH) Utbildningens längd: ca 2,5 - 3 år, omfattning 240 sp Tid och plats för urvalsprov: 23.5 - 6.6.2011, Raseborgsvägen 9, Raseborg Nybörjarplatser: 2 Undervisningsarrangemang: Studierna kan bedrivas parallellt med förvärvsarbete. Närstudierna och handledningen sker i Raseborg.

Byggnadskalendern 2011 finns nu tillgänglig för beställning. Priset är 47 euro + postavgift. Beställ här »