Vårmöte och förbundskongress i Borgå den 20-22.5.2016

SBIF har hållit vårmöte i Borgå och samtidigt firat värdföreningen ÖNB:s 60-årsjubileum ett år i efterskott.  Veckoslutet inleddes med styrelsemöte, bastu och middag för redan anlända gäster på fredagskväll. För underhållningen stod trubadur Stefan Paavola.

På styrelsemötet diskuterades bland annat grundande av ett ungdomsutskott för studerande och nyutexaminerade både från Vasa och Raseborg. Vi skall senast på hösten träffa studerande på utbildningsorterna för att för närmare diskussion, men intresserade ombeds kontakta förbundssekreteraren redan nu. För övrigt godkände styrelsen bland annat VBF:s förslag till nya stadgar som nu alltså bara saknar Patent- och registerstyrelsens godkännande. Dessutom beslöts bland annat förbundets passiva medlemmar numera även skall få tidningarna Husbyggaren och VVS-teknikern hemskickade.

Under lördagsförmiddag tog vi del av Rune Högströms presentation om företaget Lamor Group. Företaget tillverkar utrustning för oljebekämpning och har en betydande marknadsandel världen över inom industrin. De ordnar även den utbildning som behövs för att använda utrustningen. Som ett exempel på ett de mera omfattande projekten tog Högström upp katastrofen i Mexikanska golfen utanför Louisiana 2010, som uppstod efter att BP:s oljeplattform exploderade och sjönk.   

Lunch intogs på kultur- och kongresscentrum Konstfabriken varefter vårmötets solenna akt hölls på samma ställe. Som konferencier fungerade Bjarne Grönholm och för underhållningen stod skönsjungande Hanna Lönnroos. Välkomstalet hölls av värdföreningens ordförande Peter Broman som bland annat poängterade vikten av att den västra åstranden i Borgå utvecklas. Broman, liksom följande talhållare, förbundsordförande Göran Selenius, kom ihåg tidigare förbundssekreterare Leif Eriksson som gick bort den 23.4.2016, i sina tal. För övrigt pratade Selenius om att det finns om hopp om ljusare framtid för såväl byggbranschen som för SBIF, som ifjol för första gången på nio år utökade sitt medlemsantal. Stadens hälsning framfördes av biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz.  Även von Schoultz anknöt i sin hälsning till utvecklingen av den västra åstranden. Festalet hölls av riksdagsledamot och ordförande för stadsstyrelsen i Borgå, Mikaela Nylander. Nylanders tal och presentation laddas upp i sin helhet på www.byggarna.fi.

Efter en kort kaffepaus inleddes förbundets ordinarie vårmöte. Mötet inleddes med en tyst inut för att hedra minnet av Leif Eriksson, varefter ordförande Göran Seleniusöppnade mötet. Efter att mötet konstituerats lästes verksamhetsgranskningen upp och mötet kunde godkänna styrelsen verksamhetsberättelse för år 2015 och under ledning av mötets vice ordförande, Tom Forsblom, beviljades styrelsen och förbundssekreteraren ansvarsfrihet. Två anhållningar om stora förtjänsttecken hade inkommit och förbundsstyrelsen föreslog att Kenneth Koskinen och Peter Broman tilldelas utmärkelserna, vilket också förbundsmötet godkände. Avslutningsvis bjöd Mikael Åhl in deltagarna till förbundskongress 2017, med SBH som värd som då firar sitt 110-års jubileum.

Efter att de flesta såg Finland slå Ryssland ishockey VM:s semifinal i Moskva, samlades alla till kvällsfest på brandkårshuset. Festen inleddes med utdelning av följande förtjänsttecken. Kenneth Koskinen och Peter Broman fick sina stora förtjänsttecken medan Ahti Junttila, Bjarne Grönholm och Ralf-Henrik Karlsson mottog lilla förtjänsttecknet. Boris Björkendahl uppvaktades på sin 70-års dag av ÖNB och ÖNB uppvaktades av förbundet övriga föreningar. Kvällen avslutades med god mat och dryck och dans för de som inte kunde sitta stilla.

På söndagen besöktes Malmgård där tidigare innehavare greve Johan Creutz tog emot oss och berättade om gårdens och slottets historia.  Creutz är den tolfte ägargenerationen på Malmgård och slottet blev färdigställt på 1880-talet. Tidigare stod där ett trähus som ansågs vara för anspråkslöst och liknade en ”vanlig herrgård”. Idag är Malmgård specialiserat på ekologiskt jordbruk och är kanske mest kända för sin ölproduktion.

Avslutningsvis vill vi tacka ÖNB för ett väldigt lyckat veckoslut och fint arrangemang! Tack också till alla sponsorer. Förutom de som annonserade i programbladet har Eteläsuomen jätevesitekniiikka Oy, Oy LVIS-K.A.Stendahl-Vvsel AB samt REIM Porvoo Oy bidragit till att helgen blev så lyckad!

Klicka här för att se bilder från veckoslutet i Borgå