Kurs för ansvariga arbetsledare INSTÄLLD

31 Januari 2023 kl. 16.00–20.00
Tyvärr är kursen inhiberad på grund av för få deltagare. Preliminärt siktar vi på att arrangera samma kurs om i början av år 2024.