Rakennusasiantuntijoiden järjestö

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. eli SBIF on rakennusasiantuntijoiden suomenruotsalainen järjestö. Sen jäseninä ovat 6 paikallisyhdistystä, joiden henkilöjäsenet edustavat monipuolisesti rakennusalan asiantuntija-ammatteja – tyypillisesti työmaajohdon, valvonnan, konsultoinnin tai suunnittelun tehtävissä.

Jäsenet ovat suorittaneet aiemman opistotasoisen rakennusteknikon tai -mestarin tai nykyisen ammattikorkeakoulutasoisen rakennusmestari- tai rakennusinsinööritutkinnon. Monet toimivat pää- tai sivutoimisina yrittäjinä.

SBIF on ammatillis-aatteellinen yhdistys, joka edistää rakennusmestarin ja -insinöörin ammatin arvostusta, valvoo jäsentensä etua, kouluttaa ja kehittää alan osaamista.

SBIF:n paikallisyhdistykset ovat kaikki myös suomenkielisen liiton, RKL:n, jäseniä.