Åbolands Byggmästareförening r.f.

Åbolands Byggmästareförening är stiftad år 1955 och antecknad i föreningsregistret den 28 juli 1955 under diarienummer 67846. Föreningens hemort är Pargas och dess verksamhetsområde är Åboland.

Åbolands Byggmästareförening r.f. är medlem i Svenska Byggmästare-och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f., samt i Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK RKL r.y.

Till föreningens verksamhet hör att hålla möte för föreningens medlemmar 1 gång/månad, mötena sker normalt tredje tisdagen i månaden. På mötena brukar vi behandla olika aktuella saker som berör byggnadsbranschen samt föreningens egna intressen. Föreningen arbetar också med att befrämja ökning av kunskaper och färdigheter inom byggnadsbranschen bla. genom att publicera boken "Råd och nätverk för småhusbyggare i Åboland" vart tredje år.


Styrelsen 2022

Ordförande: Kenneth Koskinen (044-262 1595)

Viceordförande och kassör: Matias Jensén

Sekreterare: Sven Sjöström

Gåsholmsintendent: Bengt Cederlöf

Verksamhetsgranskare: Guy Karlsson

Verksamhetsgranskare: Bo-Erik Palmgren