Rakentajain kalenteri  2022-2023 Byggnadskalendern 

Länk till e-boken

Byggnadskalendern är en allmännyttig handbok för byggare, byggnadsinspektörer, byggmästare, ingenjörer, företagare, projektörer, konsulter, studeranden och andra som är intresserade av råd och tips inom byggandet. 

Årets kalender är ett  tvåspråkigt uppslagsverk på cirka 400 sidor som innehåller både teori och praktisk tillämpning. Alla som arbetar inom byggbranschen har dagligen nytta av kalendern.

Liksom tidigare har RKL och SBIF valt ut varsitt aktuellt slutarbete som publiceras i kalendern. Dessutom innehåller boken en stor mängd grundinformation, så som viktiga matematiska formler, olika byggmaterials egenskaper samt allmän kunskap som man har nytta av i sitt yrke eller i sina studier. Sist i kalendern finns ett svenskt-finskt och finskt-svenskt byggordlexikon.

Byggnadskalendern publiceras av SBIF och RKL tillsammans.

Pris: 39 €

Råd för småhusbyggare och -sanerare i Vasaregionen 2022-2024

Länk till e-boken.

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH I Finland och Vasa Byggtekniska Förening har tillsammans gjort Råd för småhusbyggare i Vasaregionen. Denna publikation är avsedd för alla personer som tänker bygga ett småhus, d.v.s. ett egnahemshus eller en fritidsbostadstad.

Råd för småhusbyggare och -sanerare i Åboland 2022-2024

Länk till e-boken.

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH I Finland och Åbolands Byggmästareförening har tillsammans gjort Råd för småhusbyggare i Åboland. Denna publikation är avsedd för alla personer som tänker bygga ett småhus, d.v.s. ett egnahemshus eller en fritidsbostadstad.

Råd för småhusbyggare och -sanerare i Väst-Nyland 2020-2021

Länk till e-boken.

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH I Finland och Väst-Nyländska Byggmästareföreningen har tillsammans gjort Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland. Denna publikation är avsedd för alla personer som tänker bygga ett småhus, d.v.s. ett egnahemshus eller en fritidsbostadstad.

Jag beställer
Skriv siffran 7 med bokstäver: