Norra Österbottens Byggmästareförening r.f.

 

Styrelsen 2022

Ordförande: Thomas Lund

Vice ordförande: Daniel Wikström

Sekreterare: Leif Fagernäs

Kassör: Daniel Store

Ledamot: Carl-Gustav Björk

Ledamot: Thomas Kronholm

Ledamot: Bernt Ingerström

Ledamot: Peter Ljung

Disponent för fjällstugan: Daniel Store

 

Fjällstugan Rama:

förhållningsregler

stuggästernas abc

planritning

direktiv vid ankomst

Bilder Rama