Sakkunniga

Här har våra medlemmar, och övriga yrkesverksamma, möjlighet att lista sina kunskaper och verksamhetsområden, för att konsumenten skall ha möjlighet att hitta den hjälp som behövs.

SBIF har inget ansvar för, eller del i, de listade företagens och personernas verksamhet. Vi fungerar endast som en oberoende plattform för informationsspridning.  

Märk att det de i del flesta fall är de lokala kommunala myndigheterna  som avgör om personen i fråga har den kompetens som krävs för en specifik uppgift.

Via följande länk har du som expert möjlighet att skicka in dina uppgifter till SBIF för publicering på denna sida.

Registrering

Klicka på personens namn för mera information